Instruiri

În viziunea noastră instruirea lucrătorilor reprezintă cel mai important segment în organizarea activităţii de prevenire şi protecţie în unitate.

De aceea ARICONS SSM tratează la modul cel mai serios acest aspect. Astfel materialelele (tematicile de instruire) elaborate şi utilizate în cadrul instruirilor în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă sunt concepute, particularizate pe domeniul de activitate  şi a riscurilor specifice unităţii tale  şi sunt deschise în permanenţă îmbunătăţilor prin actualizări, implementări de concepte, idei noi, etc.

Tehnica de efectuare a instruirilor în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă este prin utilizarea metodei interactive de prezentare. Instruirile noastre sunt ţinute prin intermediul prezentărilor multimedia, conţinutul lor fiind axat îndeosebi pe fotografii şi materiale audio-video îmbrăţisând astfel conceptul că “o poză face mai mult decât o mie de cuvinte”.

Mesajul instruirilor noastre este unul cât se poate de actual: CONŞTIENTIZARE ŞI RESPONSABILITATE. În urma instruirilor ţinute de noi lucrătorul pleacă spre locul său de muncă cel puţin cu următoarea învăţătură: “voi respecta ce am învăţat azi pentru că acasă mă aşteaptă pe mine şi pe colegii mei, cei dragi : copiii, soţia, mama, tata, fratele…”

ARICONS GROUP S.R.L. efectueaza sau participa la toate fazele instruirilor în domeniul Securitatii si Sanatatii în Munca în conditiile si conform Legii.
1. Instruirea Introductiv Generala – durata de minim 8 ore reprezentând prima zi de munca a lucratorului – include verificarea cunostintelor dobândite în urma instruirii prin testare, întocmirea fisei individuale de instruire;

2. Participarea la Instruirea la Locul de Munca – durata de minim 8 ore reprezentând a doua zi de munca a lucratorului;

3. Verificarea Instruirilor Periodice sub semnatura – frecventa verificarilor conform periodicitatii aprobare în tematicile de instruire;

4. Reinstruirea personalului în cazul revenirii la munca dupa un accident, daca au aparut modificari în sistemul de munca, tehnologii noi, când lucratorul a lipsit mai mult de 30 de zile lucratoare;

5. Instruirea personalului de ori de câte ori angajatorul considera necesar în vederea ridcarii nivelului de securitate în unitate;

6. Instruirea de CONSTIENTIZARE si RESPONSABILIZARE în domeniul Securitatii si Sanatatii în Munca;

NU UITA: Mai bine instruit decât accidentat!
 

Contact

Pentru informatii suplimentare despre ofertele noastre ne puteti contacta direct la datele de mai jos.

Formular Contact

Daca doriti sa comandati serviciile noastre va recomandam sa completati formularul de pe pagina de Contact

Formular Contact