Servicii SSM, PSI.SU

Doriti sa comandati serviciile noastre ? Contactati-ne

Documentaţie completă obligatorie – particularizată specificului unităţii/afacerii tale

Documentaţie completă obligatorie – particularizată specificului unităţii/afacerii tale
Realizată conform Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă în România + NMA (L319/2006, HG 1425/2006) şi OHSAS 18001 cu următorul conţinut:

 • Evaluarea Riscurilor de Accidentare şi Îmbolnăvire Profesională pentru locurile de muncă/posturile de lucru identificate împreună. Se utilizează metode de evaluare interactive cu participarea activă a tutror celor implicaţi în sistemul de muncă;
 • Elaborarea deciziilor şi procedurilor care susţin managementul SSM în unitatea ta (redactate în nume propriu);
 • Elaborarea tematicilor de instruire pentru toate fazele instruirii (instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă, instruirea periodică şi instruirea suplimentară);
 • Elaborarea Planului de Prevenire şi Protecţie rezultat în urma evaluării riscurilor (armonizat cu necesităţile unităţii tale, ţinând cont de politica şi/sau de posibilităţile tale materiale şi/sau investiţionale);
 • Elaborarea Instrucţiunilor Proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă pentru toate locurile de muncă/posturile de lucru din unitatea ta (pe baza documentaţiilor tehnice, descrierilor proceselor tehnologice şi de lucru);
 • Elaborarea de instrucţiuni de lucru simplificate pentru diferite utilaje, scule proceduri sau etape de lucru;
 • Evaluarea riscurilor în vederea acordării echipamentului individual de protecţie conform HG 1048/2006 (setul de documente conţine evaluarea propriu zisă, centralizator, propuneri de EIP, declaraţia lucrătorilor şi 3 oferte comerciale avantajoase de achiziţie EIP);
 • Teste în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (teme generale pentru instruirea introductiv generală sau testarea anuală şi teme specifice pe meserii, teme pentru concursuri de SSM);
 • Elaborarea documentelor specifice organizării şi funcţionării Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (setul de documente conţine convocator, model proces verbal de şedinţă, model raportul administratorului sau directorului general);
 • Realizarea evidenţei meseriilor şi a profesiilor care necesită autorizarea exercitării lor;
 • Realizarea evidenţei posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
 • Realizarea evidenţei posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
 • Întocmirea registrului privind monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
 • Întocmirea registrului privind verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
 • Întocmirea registrului privind monitorizarea verificărilor periodice a echipamentelor de muncă;
 • Întocmirea registrului privind urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii echipamentelor individuale de protecţie;
 • Întocmirea anexelor fişelor postului în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă pentru toate categoriile de personal;
 • Actualizarea regulamentului intern cu prevederi specifice în domeniul SSM;
 • Alegerea din rândul angajaţilor a reprezentantului lucrătorilor cu atribuţii specifice în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (setul de documente conţine un model de proces verbal de şedinţă, formular de înştiinţare a angajatorului, modificarea regulamentului intern cu această prevedere);
Consiliere de specialitate pentru:
Îmbunătăţirea continuă a managementului SSM în unitate prin următoarele servicii
Organizarea şi monitorizarea activităţii de prevenire şi protecţie din unitatea ta prin
Alte servicii
PSI SU
Resurse umane

Contact

Pentru informatii suplimentare despre ofertele noastre ne puteti contacta direct la datele de mai jos.

Formular Contact

Daca doriti sa comandati serviciile noastre va recomandam sa completati formularul de pe pagina de Contact

Formular Contact