Oferta Evaluare Riscuri

Doriti sa comandati serviciile noastre ? Contactati-ne

Oferta documente de evaluare a riscurilor
Conform Legi 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, angajatorii au obligatia de a realiza si a fi in posesia unor documente de evaluare a riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale identificate pentru fiecare loc de munca / meserie / activitate, pentru a putea stabili masuri de anihilare sau de mentinere sub control a acestora.

La elaborarea dosarului de evaluare a riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale utilizam metode moderne de analizã participativa care

– identifica factorii de risc pentru fiecare componenta a sistemului de munca din cadrul locului de muncã analizat: lucrator, sarcina de munca, mijloace de munca, mediul de lucru

– cuantifica si ierarhizeazã riscurile identificate permitand in final stabilirea unor masuri de prevenire eficiente, cu aplicare imediata sau de perspectiva, prioritatea aplicarii lor fiind dictata de nivelul de risc atribuit fiecarui factor de risc identificat.

In functie de numarul de locuri de munca, de complexitatea si riscurile activitatilor, pretul dosarului de evaluare a riscurilor porneste de la:

Principalele activitati prestate

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

 • Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea nr. 319/2006 si Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. 1425/2006:
 • Consiliere lunara;
 • efectuare instructaj introductiv general;
 • supraveghere la efectuarea instructajului la locul de munca;
 • supraveghere la efectuarea instructajului periodic;
 • informare periodica privind modificarile legislative;
 • elaborarea documentatiei în functie de modificarile legislative;
 • întocmirea normativului de acordare a EIP si EL, pentru meseriile existente in firma;
 • elaborarea instructiunilor proprii de securitatea muncii (protectia muncii);
 • organizarea activitatii de securitatea muncii (atributii ale conducatorilor locurilor de munca, ale executantilor, nominalizare etc.);
 • control pe baza programului de activitate, a tuturor locurilor de munca, în scopul prevenirii accidentelor de munca si îmbolnavirilor profesionale;
 • aplicarea planului de prevenire si protectie.

In functie de numarul de locuri de munca, de complexitatea si riscurile activitatilor, pretul serviciilor de securitate porneste de la 5 lei/lucrator/luna.

Contact

Pentru informatii suplimentare despre ofertele noastre ne puteti contacta direct la datele de mai jos.

Formular Contact

Daca doriti sa comandati serviciile noastre va recomandam sa completati formularul de pe pagina de Contact

Formular Contact