Servicii în domeniul HR

Ca urmare a aparitiei Legii 40/2011 – text integral – în Codul Muncii, la articolul 40 alineatul (1), după litera e) s-a introdus o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

Să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora.

Pornind de la aceasta nouă prevedere, trebuie să faceţi următoarele:
• acte adiționale la contractele de muncă – în care stabiliţi obiectivele de performanţă şi criteriile de evaluare pentru fiecare angajat;
• act adițional la Regulamentul Intern – în care stabiliţi obiectivele de performanţă şi criteriile de evaluare;
• modificări la fișa postului cu obiectivele de performanță a lucrătorilor;

 

Lista serviciilor complete:

 
 

1. Contract Colectiv de Munca
Obligatoriu la societatile cu peste 21 de salariati.

 • întocmirea contractului colectiv de munca la nivel de unitate
 • consultanta privind negocierea clauzelor din contractul colectiv de munca
 • întocmire acte premergatoare negocierii clauzelor contractului colectiv de munca (convocator, procese verbale ale sedintelor de negociere)
 • verificarea reprezentativitatii salariatilor la nivelul unitatii
 • înregistrarea contractului colectiv de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca
2. Regulamentul Intern
Obligatoriu la fiecare angajator; actul prin care angajatorul poate sa stabileasca normele de conduita în cadrul societatii si sa aplice sanctiuni disciplinare salariatilor care savârsesc abateri disciplinare.

 • întocmirea regulamentului intern al societatii, adaptat la cerintele si specificul firmei
 • consultanta privind modalitatile de aplicare a dispozitiilor regulamentului intern
3. Fisa Postului
Act care cuprinde atributiile postului si activitatile care trebuie executate de catre salariat în raport cu pregatirea profesionala si cerintele postului.

 • întocmirea fisei postului în conformitate cu COR, cu nivelul de studii al salariatului si experienta ocupantului postului
 • specificarea relatiilor de subordonare ale salariatului, a activitatilor care le executa salariatii cu încadrarea în timpul de munca
 • personalizarea fiselor de post pentru fiecare departament si acoperirea legala pentru toate dispozitiile si sarcinile care sunt date spre executare salariatilor
 • anexe în domeniul securitatii si sanatatii în munca, prevenirea si stingerea incendiului si sistemul de management integrat.
4. Evaluarea anuala a salariatilor
 • întocmirea metodei de evaluare a fiecarui functii în cadrul societatii.
5. Evidenta Personalului
 • întocmirea dosarului de personal (contract individual de munca, si actele necesare angajarii conform legislatiei muncii în vigoare)
 • evidenta salariatilor în format electronic – REVISAL
 • înregistrarea contractelor individuale de munca a noilor salariati – REVISAL
 • transmiterea în format electronic a noilor înregistrari ale contractelor individuale de munca – REVISAL
6. Modificarea Contractului Individual de Munca
 • întocmirea actelor de modificare a contractelor individuale de munca
 • întocmirea actelor de desfacere a contractelor individuale de munca
 • act aditional la contractelor individuale de munca
 • înregistrarea si transmiterea în format electronic a desfaceri contractelor individuale de munca – REVISAL
7. Disciplina Muncii
 • întocmirea actelor privind sanctionarea disciplinara a salariatilor care au savârsit abateri disciplinare (convocator pentru cercetarea prealabila disciplinara, decizie de numire a comisiei de cercetare disciplinara, proces verbal de cercetare)
 • întocmirea, cu respectarea prevederilor imperative ale legislatiei si a termenelor de comunicare si emitere a deciziei de sanctionare
8. Consultanta in Domeniul Raporturilor de Munca - a. Contractul Individual de Munca
 • consultanta privind întocmirea contractului individual de munca, verificarea înscrierii clauzelor obligatorii si clauze speciale (clauza de mobilitate, clauza de fidelitate, clauza de neconcurenta, clauza cu privire la formarea profesionala)
 • întocmirea de acte aditionale la contractul individual de munca privind modificarea locului muncii, durata contractului, felul muncii, conditiile de munca, salariul, timpul de munca si de odihna
 • întocmirea de contracte speciale privind relatiile de munca (cim cu munca la domiciliu, contract de ucenicie, contract de formare profesionala, contract de constituire de garantii pentru gestionari etc)
 • consultanta privind termenele de înregistrare a contractelor individuale de munca si a actelor aditionale
8. Consultanta in Domeniul Raporturilor de Munca - b. Necorespunderea Profesionala a Salariatului
 • întocmirea actelor privind cercetarea pentru necorespundere profesionala sau inaptitudine a salariatilor (convocator pentru cercetarea prealabila disciplinara, decizie de numire a comisiei de cercetare prealabila pentru necorespundere, proces verbal de cercetare)
 • întocmirea, cu respectarea prevederilor imperative ale legislatiei si a termenelor de comunicare si emitere a deciziei de concediere a salariatului
 • întocmirea notificarii obligatorii catre agentia de ocupare a fortei de munca
8. Consultanta in Domeniul Raporturilor de Munca - c. Angajarea Strainilor in Romania
 • consultanta privind angajarea strainilor în România
 • conditiile de obtinere a autorizatiei de munca pentru cetatenii extracomunitari
8. Consultanta in Domeniul Raporturilor de Munca - d. Detasarea Strainilor in Romania
 • conditiile de detasare a cetatenilor comunitari în România
 • conditiile de detasare a cetatenilor extracomunitari în România
 • întocmirea actelor prin care societatea anunta Inspectoratul Teritorial de Munca despre detasarea strainilor
8. Consultanta in Domeniul Raporturilor de Munca - e. Agent de munca temporara
 • consultatie privind calitatea de agent de munca temporara
 • conditiile ce trebuie îndeplinite de societati pentru a activa ca agent de munca temporara (misiunea de munca temporara, durata misiunii de munca temporara, contractul de punere la dispozitie, contractul de munca temporara)

Contact

Pentru informatii suplimentare despre ofertele noastre ne puteti contacta direct la datele de mai jos.

Formular Contact

Daca doriti sa comandati serviciile noastre va recomandam sa completati formularul de pe pagina de Contact

Formular Contact