Termeni si conditii

1. ELEMENTE DEFINITORII
Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre S.C. ARICONS GROUP S.R.L. si partenerii din, prin intermediul siteului www.ssmserv.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.
Astfel, urmatorii termeni vor insemna:
Cumparator – persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.
Vanzator – societatea comerciala S.C. ARICONS GROUP S.R.L., avand sediul social in Targu-Jiu, judet Gorj, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J18/173/2011.
Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.
Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.
Contract – o Comanda confirmata de catre Vanzator.
Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.
2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI
4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)
6. CONFIDENTIABILITATE – PUBLICITATE
7. TERMENE PENALITATI
8. FACTURARE – PLATI
9. RISCURI SI RESPONSABILITATI
10. ACCEPTARE
11. GARANTII
12. TRANSFERUL PROPRIETATII
13. RASPUNDERE
14. FORTA MAJORA
15. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA
16. INFORMATII PRIVIND DEEE
17. PREVEDERI DIVERSE